Vinyl acetate
Skeletal formula
Ball-and-stick model
شناساگرها
شماره ثبت سی‌ای‌اس ۱۰۸-۰۵-۴ Yes
پاب‌کم ۷۹۰۴
KEGG C19309 Yes
جی‌مول-تصاویر سه بعدی Image 1
خصوصیات
فرمول مولکولی C4H6O2
جرم مولی ۸۶٫۰۹ g/mol
شکل ظاهری Colorless liquid
چگالی ۰٫۹۳۴ g/cm3
دمای ذوب −۹۳ درجه سلسیوس (−۱۳۵ درجه فارنهایت; ۱۸۰ کلوین)
دمای جوش
‎۷۲٫۷ °C, 346 K, 163 °F
خطرات
MSDS ICSC 0347
کدهای ایمنی R۱۱
شماره‌های نگهداری S۱۶, S۲۳, S۲۹, S۳۳
نقطه اشتعال −۸ °C
دمای خودآتشگیری ۴۲۷ °C
محدودیت‌های انفجار ۲٫۶–۱۳٫۴۰%
به استثنای جایی که اشاره شده‌است در غیر این صورت، داده‌ها برای مواد به وضعیت استانداردشان داده شده‌اند (در ۲۵ °C (۷۷ °F)، ۱۰۰ kPa)