پتاسیم هیدروکسید
pellets of potassium hydroxide
ساختار بلوری پتاس
شناساگرها
شماره ثبت سی‌ای‌اس ۱۳۱۰-۵۸-۳ Yes
پاب‌کم ۶۰۹۳۲۱۳
کم‌اسپایدر ۱۴۱۱۳ Yes
UNII WZH3C48M4T Yes
شمارهٔ ئی‌سی ۲۱۵-۱۸۱-۳
شمارهٔ یواِن ۱۸۱۳
شمارهٔ آرتی‌ئی‌سی‌اس TT2100000
جی‌مول-تصاویر سه بعدی Image 1
خصوصیات
فرمول مولکولی KOH
جرم مولی ۵۶٫۱۰۵۶ g/mol
شکل ظاهری جامد سفید deliquescent
چگالی ۲٫۰۴۴ g/cm3
دمای ذوب ۳۶۰ °C
دمای جوش
‎۱۳۲۷ °C
انحلال‌پذیری در آب ۱۲۱ g/100 mL (25 °C)
۱۷۸ g/100 mL (100 °C)
انحلال‌پذیری محلول در الکل، گلیسرول
نامحلول در اتر، آمونیاک مایع
اسیدی (pKa) ۱۳٫۵ (۰٫۱ M)
ضریب شکست (nD) ۱٫۴۰۹
ساختار
ساختار بلوری monoclinic
موقعیت
هندسی
rhombohedral
خطرات
MSDS ICSC 0357
شاخص ئی‌یو ۰۱۹-۰۰۲-۰۰-۸
طبقه‌بندی ئی‌یو Corrosive (C)
مضر (Xn)
کدهای ایمنی R۲۲, R۳۵
شماره‌های نگهداری (S1/2), S26, S36/37/39, S45
نقطه اشتعال آتش‌گیرنده نیست
LD50 ۲۷۳ mg/kg
ترکیبات مرتبط
دیگر آنیون‌ها پتاسیم هیدروسولفید
پتاسیم آمید
دیگر کاتیون‌ها لیتیم هیدروکسید
سدیم هیدروکسید
روبیدیم هیدروکسید
سزیم هیدروکسید
ترکیبات مرتبط پتاسیم اکسید
به استثنای جایی که اشاره شده‌است در غیر این صورت، داده‌ها برای مواد به وضعیت استانداردشان داده شده‌اند (در ۲۵ °C (۷۷ °F)، ۱۰۰ kPa)