آنزیم ردوکس (Redox )

آنزیم های ردوکس اصولا جهت پراکسید کردن و اکسید کردن،بعنوان ترکیبات بالقوه در سیستم های لکه بری، امکان دستیابی به اثر لکه بری را در درجه حرارت پایین (۵-۱۰ درجه سانتی گراد) فراهم می کنند، که در این حالت شاهد صرفه جویی قابل ملاحظه ای در مصرف انرژی خواهیم بود.تاکنون ترکیبات پراکسید کننده ویژه ای جهت استفاده در مکانیزم جلوگیری از انتقال رنگ در شستشوی البسه بکار گرفته شده اند.این پراکسیدکننده ها با بی رنگ کردن رنگدانه های جدا شده از پارچه مانع انتقال و نشست دوباره آن بر روی قسمت های دیگر پارچه می شوند.