✍️#بتاکاروتن β-Carotene :

یک #رنگدانه قرمز-نارنجی است
در #گیاهان و میوه ها یافت می شود.
این ترکیب #پیش_ساز #ویتامین آ است.
#بتاکاروتن ترکیبی #آلی است
به عنوان #ترکیب #ترپن‌دار طبقه بندی شده است.
#بتاکارتن را همچنین در برخی #دارو ها از جمله قرص جوشان ( #ویتامین ث ) برای ایجاد رنگ طبیعی استفاده می کنند.
رنگ زرد ماکارونی در اثر اضافه کردن #بتاکاروتن به آرد است که در رشته چینی ها دیده نمی شود و ماکارونی بدون این #ماده مغذی سفید است