مهمترين وظيفه يک دهان شويه ، مانند هر محصول دهان و دندان ،جلوگيري از تنفس بدبو و ناخوشايند ونيز ايجاد پاکيزگي در دهان مي باشد۰ سه فاکتور مهم براي دسترسي به اين نتايج عبارتند از :

·            اثرمکانيکي شستشو با دهان شويه که موجب پاکيزگي دهان ازخرده ها وباقيمانده  هاي مواد غذايي مي گردد۰

·            اثر اسا نس به کار رفته در محصول

·            اثر هر گونه موادموثر جانبي ( مانند مواد ضد ميکروبي)

اجزاي تشكيل دهنده:

۰۱مواد مرطوب كننده:وجود مواد مرطوب کننده در فرمولاسيون دهان شويه سبب جلوگيري از بي آب شدن محصول و حفظ رطوبت مواد تشکيل دهنده آن مي گردد۰در غالب موارد از مرطوب كننده هاي عمومي مانند سوربيتول، گليسيرين و پروپيلن گليکول استفاده مي‌شود.

۰۲شيرين‌كننده‌ها: نمك سديم ساخارين به‌عنوان شيرين‌كننده در تركيب دهان‌شويه به‌كار مي رود و داراي شيريني به ميزان ۳۰۰ برابر ساكاروز مي‌باشد.

۰۳اسانس:يكي از بخش‌هاي مهم دهان‌شويه اسانس (مواد خوشبوكننده) مي‌باشد كه استفاده از آن در فرمولاسيون اين محصول سبب احساس تنفس خوشايند توسط مصرف‌كننده مي‌گردد. دراکثر موارد،ترکيبات نعناع بدليل ايجاد احساس تنفس خوشبو و خنکي در دهان مورد استفاده قرار مي گيرند۰

۰۴مواد حل کننده :استرهاي اتوکسيله شده سوربيتان و تري گليسيريدهاي اتوکسيله شده مانند PEG-40 hydrogenated castor oil  بعنوان ماده حل کننده اسانسهاي روغني به کار برده مي شوند ۰ غلظت مجاز مصرف اين مواد در فرمولاسيون دهان شويه ۵/۰ تا ۳ درصد مي باشد۰

۰۵مواد نگهدارنده: جهت جلوگيري از آلودگي باكتريايي محصول از مواد نگهدارنده مانند سديم بنزوآت و استرهاي پاراهيدروكسي بنزوئيك اسيد و … در دهان‌شويه استفاده مي‌گردد. استرهاي پاراهيدروكسي بنزوئيك اسيد از قدرت نگهدارندگي بالايي تحت PH خنثي برخوردار مي‌باشند و بدين علت مناسب‌ترين ماده نگهدارنده مورد استفاده در محصولات دهان و دندان هستند.

۰۶مواد ضد پوسيدگي:سديم فلورايد و سديم منو فلوئورو فسفا ت به‌عنوان منابع يون فلورايد در تركيب محصول به كار مي‌روند و در مبارزه با پوسيدگي دندان نقش خاصي ايفا مي‌كنند.

۰۷ مواد ضد ميکروبي : استفاده از تريكلوزان در دهان شويه به عنوان ماده‌اي موثر برفعاليت باکتريهاي موجود در دهان، پلاک ميکروبي سطح دندانها که عامل ايجاد ناراحتي هاي لثه و دهان و نيز بوي ناخوشايند دهان مي باشد را از بين مي برد.