+ دستها را با آب خیس کنید.
+ به مقدار كافي مايع دستشويي براي هر دو دست برداريد.
+ كف دستها را به يكديگر مالش دهيد.
+ با دست راست پشت دست چپ و لا‌به‌لاي انگشتان را مالش دهيد.(وبالعكس)
+ كف دستها را به صورتي كه انگشتان درون هم باشند، روي يكديگر مالش دهيد.
+ پشت انگشتان را بوسيله كف دست ديگر و به طوري كه در هم قفل هستند، مالش دهيد.
+ هر يك از انگشتان شست را بوسيله كف دست ديگر به صورت حركت چرخشي تميز كنيد.
+ سر انگشتان را در كف دست ديگر به صورت حركت چرخشي و رفت و برگشتي مالش دهيد.
+ دستها را كاملا آبكشي نمائيد.
+ دستها را با دستمال كاغذي يا يكبار مصرف كاملا خشك نمائيد.
+ شير آب را بوسيله دستمال كاغذي ببنديد.
+ اكنون دستهاي شما كاملا تميز است.