ابتدا مقدار مناسبي از خميردندان را روي مسواك قرار دهيد و سپس مسواك را با زاویه ۴۵ درجه نسبت به لثه بر روی سطح خارجي دندان‌هاي فك فوقاني بگذاريد. آنگاه مسواك را به صورت ملایم فقط از بالا به پائین حركت دهید. سپس سطوح داخلی دندان‌ها را نيز به همين صورت مسواك كنید. سپس سطوح خارجي دندان‌هاي فك تحتاني را از پايين به بالا مسواك كرده و سطوح داخلي را نيز به همين صورت تميز نماييد. با استفاده از قسمت جلویی مسواك، سطح داخلی دندان های جلو را به صورت بالا و پائین كردن مسواك تمیز نمایید. زبان خود را نیز مسواك بزنید تا باعث جدا شدن باكتری ها و مطبوع شدن دهان شود.