شامپو زدن صحيح موها شامل مراحل زير می باشد:
۱- موهای خود را با يك شانه دندانه درشت شانه كنيد تا هيچ گونه گره‌ای در موهای شما باقي نماند.
هرگز موهای خود را در حالت خيس شانه نكنيد چون در اين حالت نيروی بيشتری برای شانه کردن مصرف می كنيد، بنابراين موهای شما ممکن است شکسته شود.
۲- در مرحله بعدی موهای خود را با آب ولرم و نيمه گرم آبکشی نمائيد. به اين مرحله آبکشی اوليه و يا پيش شستشو (Pre-washing) گفته می شود که برای زدودن گرد و غبار و به طور کلی آلودگی های قابل حل در آب انجام می‌شود.
۳- مقدارمناسبي از شامپو را کف دست خود بريزيد و دستهای خود را روی هم مالش دهيد تا شامپو روی دستهايتان پخش شود (حرارت دستهای شما به عملکرد بهتر شامپو کمک می کند).

هرگز از آب داغ استفاده نكنيد چون باعث تردی و شکنندگی موهايتان خواهد شد.

۴- شامپو را به طور يكنواخت روی همه جای سر پخش نموده و با نوک انگشتانتان به آرامی آن را روی پوست سر و موهايتان مالش دهيد (دقت نمائيد که از ناخنها استفاده نكنيد). برای جلوگيري از گره خوردن و شکسته شدن موها اين کار را به صورت دايره ای انجام دهيد.
۵- در اين مرحله موهای خود را به خوبی آبکشی نمائيد تا هرگونه بقايای شامپو از لابلای موهای شما زدوده شود.
هميشه در هنگام شامپو کردن موها، ۵ مرحله فوق را به خاطر بياوريد تا تکرار اين مراحل برای شما تبديل به يك عادت شود.