✍سدیم پلی آکریلات CAS :

نمک پلی آکرلیک اسید
فرمول عمومی شیمیایی
[-CH2-CH(CO2Na)-]n
محلول در آب
دارای جذب آب بالا
به عنوان غلظت دهنده و سوپر جاذب در صنایع مختلف کاربرد دارد.
پليمر آب دوست
پایدار
حساس به رطوبت
خاکستری کمرنگ
جامد کریستالی
پلیمري است كه به طور گسترده ای در محصولات مصرفی استفاده می شود.
توانایی جذب تا حد ۲۰۰ تا ۳۰۰ برابر جرم آن در آب است.
پلیمرهای اکریلات به طور کلی دارای یک بار محسوب می شوند.
سدیم خنثی آن رایج ترین شکل مورد استفاده در صنعت
دیگر نمک هاي در دسترس آن وجود دارد از جمله پتاسیم، لیتیم و آمونیوم

كاربردهاي سدیم پلی آکریلات در صنایع از قبیل :

– صنایع رنگ و دستکش سازی به عنوان غلظت دهنده
– صنایع آرایشی بهداشتی به عنوان جاذب آب
– صنایع تولید شوینده های پودری به عنوان جاذب و غلظت دهنده