سولفات منگنز Manganese sulfate  :
ترکیبی معدنی با فرمول MnSO۴  و منگنز یکی از فراوان ترین عناصر سازنده پوسته کره زمین می باشد. این عنصر در بدن موجودات زنده وجود دارد و برای رشد و نمو انسان و گیاه ضروری است. نشانه شیمیایی این عنصر Mn می باشد و به صورت کاتیون ۲ بار مثبت در خاک قابل جذب است. در حدود ۹۰ درصد از منگنز تولید شده در معادن در صنایع فولادسازی مورد استفاده می شود و ده درصد باقیمانده در صنایع غیر فلزی نظیر کشاورزی و خوراک دام کاربرد دارد.

سولفات منگنز چیست

کود شیمیایی سولفات منگنز دارای فرمول شیمیایی MnSO4.H2O می باشد و از نظر ظاهری به صورت پودری سفید رنگ است. منگنز دارای نقش اساسی در انجام عمل فتوسنتز و تنفس گیاهان بوده و در فعالیت های آنزيم هايي مانند نيتريت ردوكتاز كه در متابوليسم ازت مشارکت دارد, دارای اهمیت می باشد. استفاده از این كود سبب بهبود فتوسنتز گیاه و افزایش کیفی و کمی تولید محصولات کشاورزی می گردد.

فروش سولفات منگنز

آهکی و شور بودن خاک ها و pH بالا سبب ایجاد مشکل جذب منگنز توسط گیاهان می شود. علائم و عوارض ناشی از کمبود این عنصر در بسیاری از زمین های کشاورزی کشور به چشم می خورد. علائم اصلی کمبود منگنز در گیاهان با ایجاد زردي بين رگبرگهای برگ هاي پير مشاهده می شود. اين حالت مخصوصا در سر شاخه هاي بالاتر بيشتر به چشم می خورد و حتی می توان موجب توقف رشد سر شاخه ها شود.
فروش سولفات منگنز به عنوان بهترین راه تامین منگنز مورد نیاز خاک بوده و برای مصرف آن می توان به صورت چالکود و هم استفاده در سیستم آبیاری عمل نمود.

تولید سولفات منگنز

برای تولید سولفات منگنز از کنسانتره دی اکسید منگنز که به حالت پیرولوسیت MnO2 است استفاده می گردد. برای تولید این محصول باید دی اکسید منگنز در اسید سولفوریک محلول شود. با توجه به این که این ماده به راحتی در سولفوریک اسید خاصیت انحلال پذیری ندارد بنابراین آن را در کوره و در دمای نهصد درجه سانتی گراد به وسیله گرافیت به عنوان عامل کاهنده به اکسید منگنز تبدیل و پس از آن به راحتی در اسید سولفوریک حل می نمایند و پس از تصفیه و تبخیر به صورت سولفات منگنز در می آید.
کاربردها :

برای تامین منگنز خاک جهت تغذیه ی گیاهان و در صنایع شیمیایی از جمله در استخراج فلز روی از خاک
منگنز در خاک به صورت کاتیون دو ظرفیتی قابل جذب است و
کمبود آن موجب زردی رگبرگ ها و توقف رشد در سرشاخه ها می شود.