سولفات پتاسیم :
Potassium sulfate

خصوصيات :

فرمول #شیمیایی K۲SO۴
یک ترکیب #شیمیایی با جرم مولی ۱۷۴٫۲۵۹ g/mol
شکل ظاهری این ترکیب، جامد سفید
نام های دیگر: SOP ؛ #پتاسیم_سولفات ؛ #سولوپتاس
یک منبع بسیار عالی برای تأمین #پتاسیم و #گوگرد مورد نیاز گیاه می باشد.
مقدار #گوگرد (S) موجود در ترکیبات با گرید #کود معمولا %۱۸-۱۷ می باشد و میزان K2O موجود در #سولوپتاس ۵۰-۵۲ % می باشد.
کامل در آب حل شده و ته نشین نمی گردد
از این #کود پس از حل نمودن در آب، به صورت آبیاری قطره ای نیز استفاده می شود.
این #کودشیمیایی به دلیل دارا بودن #پتاس در افزایش تولید، بهبود مقاومت گیاهان در برابر تنش های محیطی نظیر خشکی، سرما، شوری و نیز کاهش بیماری ها و آفات، باعث بهبود کیفیت #محصول و افزایش خاصیت #انبارداری آن می گردد.
این #کود #شیمیایی کمبود #پتاسیم را جبران نموده و بدلیل وجود #سولفات باعث کاهش PH در خاک های #قلیایی می گردد.
این #کود #شیمیایی باعث #حلالیت #ریزمغذی های موجود در خاک و جذب آنها توسط گیاهان می گردد.

تولید :

واکنش لنگبینیت (#پتاسیم #منیزیم #سولفات) با KCl منجر به تولید #پتاسیم_سولفات و #منیزیم_کلرید می شود.
واکنش KCl با #بوکیت (Na2CO3.Na2SO4) #گلسریت را تشکیل می دهد که با شورابه KCL واکنش داده و K2SO4 به صورت فاز جامد تشکیل می گردد. K2SO4 با #فیلتراسیون بازیافت می گردد.
با تبخیر خورشیدی شورابه ها #کنسانتره #پتاس بدست می آید که طی فرایند های مختلف #پتاسیم_سولفات از آن ها استخراج می گردد.
واكنش ‏KCl و H2SO4 که در نتیجه #پتاسیم_سولفات و #اسیدکلریدریک تولید می شود.

کاربرد :

در #کشاورزی

تامین کننده ی #پتاسیم و #گوگرد
به دلیل عدم وجود #کلر در ترکیب خود، برای گیاهان مضر نمی باشد.
کاربرد در کاهش #اسیدیته خاک و کمک به جذب بهتر #آهن، #فسفر و عناصر کم مصرف
كاربرد در افزایش مقاومت گیاه به سرما و سایر تنش های محیطی

در #شیشه_سازی
در #صنایع #نظامی