صمغ‌ های دارویی :

ترکیبات #هیدروکلوئیدی گیاهی
بی‌شکل و نیمه شفاف
به وسیله‌ی خراش دادن #گیاهان عالی به وجود می‌آیند
بعضی از #هیدروکلوئیدی‌ های مفید نیز در جنین دانه یا قسمت های دیگر گیاه به حالت #پکتین وجود دارند که Agar و Algin و Carageenan مثال هایی از این نوع می‌باشند.
#صمغ ‌های #دارویی موارد استعمال مختلفی در #طب_سنتی و در #پزشکی دارند
در #دندانپزشکی از خاصیت #چسبندگی آنها استفاده می‌شود
در #پزشکی از خاصیت #مسهلی
در #داروسازی به عنوان عامل به هم چسباننده ‌ی #قرص ‌ها، #امولسیون_کننده، #ژلاتین_کننده، #سوسپانسیون_کننده، #پایدارکننده و #ضخیم‌کننده به کار برده می‌شوند.