‏polycyanoacrylate structure
پلی‌سیانوآکریلات‌ها :

خصوصيات :

#چسب ‌های خیلی خوبی هستند
آنها خیلی سریع خشک می‌شوند
وقتی شما این #مونومر را روی آنچه که می خواهید بچسبانید، می ریزید، به روش #پلیمریزاسیون #وینیلی #آنیونی #پلیمریزه می شود.
آب موجود در هوا یا مقدار ناچیز رطوبت در سطحی که می خواهید بچسبانید، به عنوان شروع کننده عمل می کند.
این #پلیمریزاسیون درعرض چند ثانیه انجام می‌شود و یک #پلی‌سیانوآکریلات به دست می‌آید، مانند #پلی‌_متیل‌سیانوآکریلات
اما #آلکیل‌سیانوآکریلات‌های دیگری هم می‌توانند استفاده شوند ؛ مثلاً #بوتیل‌سیانوآکریلات و #اکتیل‌سیانوآکریلات.
#پلی‌سیانوآکریلات‌ها یک خاصیت مفید دیگر نیز دارند. آنها #سمی نیستند.
آنها #پوست را به هم می‌چسبانند و به علاوه سمی هم نیستند.

كاربرد :

به جای سوزن و نخ بخیه، برای بستن زخم‌ها قابل استفاده است
برخی از #پزشکان نیز در تلاش هستند تا از #پلی‌سیانوآکریلات‌ها به عنوان چسب برای ترمیم بخش‌های مردمک چشم، مثل قرنیه و شبکیه، استفاده کنند.
به علاوه برخی در حال آزمودن فیلم‌های نازک #پلی‌سیانوآکریلات هستند تا از آنها به عنوان #پوست #مصنوعی برای پیوند #پوست در درمان #سوختگی‌های شدید بهره ببرند.
معمولاً برای استفاده‌های #پزشکی ما از #سیانوآکریلات‌های با گروه‌های #آلکیل‌استر بلندتر از آنچه در چسب قطره‌ای بود، استفاده می‌کنیم.
#پلی‌سیانوآکریلات‌ها با گروه‌های #آلکیل کوتاه، مثل گروه‌های #متیل، می‌توانند #بافت‌ها را تحریک کنند. اما پلیمرهای با زنجیر بلند این مشکل را ندارند.