سوپر جاذب یا SAP

■ سوپر جاذب یا SAP

سوپر جاذب یا SAP ماده ای است که می توان آن را در صنایع کشاورزی به کار برد و نتایج منحصر به فرد آن را مشاهده نمود. این ماده، آب را در خود نگه داشته و به هنگام نیاز درخت و گیاه، آن را باز پس می دهد. هم اکنون که کشور ما با مشکل بی آبی روبروست، استفاده از روش هایی اینگونه که مشکلات آبیاری را تا حد زیادی برطرف می کند، ضروری به نظر می رسد.

 

مزایای استفاده از سوپر جاذب:

 • جلوگیری از هدر رفتن آب آبیاری و استفاده بهینه از آب (۵۰ تا ۷۰ درصد صرفه جویی)
 • کاهش دفعات آبیاری و به دنبال آن کاهش هزینه های آبیاری
 • جلوگیری از تنش های ناشی از نوسان های رطوبتی به خصوص در زمان کاشت نشاء و نهال
 • افزایش عملکرد گیاه به علت گسترش ریشه ها و حفظ سلامت گیاه
 • افزایش سطح زیر کشت زمین های کشاورزی
 • امکان کشت در مناطق بیابانی و سطوح شیب دار. کمک به بیابان زدایی و تثبیت شن های روان
 • جلوگیری از فرسایش خاک به ویژه در سطوح شیبدار
 • کاهش سرعت نفوذ عمقی آب در خاک های شنی
 • افزایش نفوذپذیری خاک های سنگین و رسی
 • جلوگیری از آبشویی مواد غذایی خاک و استفاده بهینه از کود و سموم شیمیایی و پیشگیری از آلودگی آب های زیر زمینی
 • بهبود تهویه در خاک به دلیل عمل تناوبی جذب و رهاسازی آب
 • کاهش سله بندی خاک
 • کاهش هدررفت و تبخیر آب از سطح خاک و جلوگیری از شور شدن سطح خاک به دلیل خاصیت موئینگی
 • پرورش و انتقال نهال با تلفات کم
 • افزایش ظرفیت حفظ آب و مواد غذایی خاک برای مدت طولانی
 • مصرف یکنواخت آب برای گیاهان
 • رشد سریع تر و مطلوب تر ریشه با ذخیره مواد غذایی
 • کاهش شستشو آب و مواد غذایی موجود در خاک
 • کاهش هزیمه های آبیاری
 • فراهم نمودن رطوبت پوسته خاک
 • بالا بردن ظرفیت تبادلی سوپر جاذب و تبادل کاتیونی در خاک
 • به حداکثر رساندن پتانسیل تولید محصول
 • رشد سریع تر و سالم تر گیاهان مخصوصا در مناطق بسیار گرم و خشک
 • مصرف بهینه کودهای شیمیایی
 • محافظت ریشه های روی خاک در برابر خشک شدن در زمان حمل و نقل و انبار کردن نهال ها
 • هوادهی بهتر در خاک
 • امکان کشت در مناطق بیابانی و سطوح شیبدار
 • افزایش فعالیت و تکثیر قارچ های مایکوریزا
 • ثبات و اثر طولانی
 • تقویت حالت تخلخل، تغذیه پذیری و ثبات ساختار کشت

 

 

■ مشخصات فنی

■ نظرات

پاسخی بگذارید