یک محصول جدید ، محافظت کننده از محیط زیست که میتوان به جای سدیم هیدروسولفات جایگزینی کرد که پایداری حرارتی بیشتری دارد و فعل و انفعالات تاثیرگذارتری دارد و حمل و نقل و ذخیره سازی آن آسان تر است.هیچ آلودگی مرتبط محیطی با مصرف این محصول وجود ندارد.به عنوان یک پروموتور در منسوجات برای کاهش رنگ استفاده می شود.و سفید کننده پشم و ابریشم است و نیز برای تمیز کردن رنگ قرمز در فرش استفاده می شود.

این محصول همچنین در صنعت کاغذ سازی برای بازیافت کاغذهای استفاده نشده مصرف می شود.

بقیه موارد مصارف : تولید رزین های مصنوعی در صنعت مواد پلیمری ، همچنین برنامه های کاربردی در سنتز آلی از مواد حساسیت زا ، دارویی ، ادویه جات  و ترشیجات و سایر موارد شیمیایی و همچنین در بهبود فلزات گران بها و جداسازی آن ها مصرف می شود.